Milieu verzekering

De Europese milieuwetgeving is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd als gevolg van een steeds strengere en complexere wet- en regelgeving, met name voor internationaal georiënteerde ondernemingen. Een omkering van deze trend is momenteel niet te verwachten. Tegelijkertijd groeit het algemene bewustzijn op milieugebied.

Deze gewijzigde juridische en maatschappelijke omgeving stelt steeds zwaardere eisen aan de verzekeringsdekking. Om daaraan te kunnen voldoen, heeft XL Catlin met Environmental XL voor het eerst een uniforme, allesomvattende en op maat gesneden verzekering ontwikkeld.

Anders dan de concepten die al vele jaren bestaan, gaat Environmental XL uit van een geheel nieuw uitgangspunt: deze innovatieve verzekeringsdekking combineert de milieuaansprakelijkheids- en milieuschadeverzekering in een uniform concept en biedt bovendien een aanzienlijk betere dekking. U kunt Environmental XL afsluiten als aanvulling op een bij XL Catlin bestaande aansprakelijkheidsverzekering, maar ook als ‘stand alone’-product.


De dekkingsomvang van Environmental XL:

 • Verzekering van publiekrechtelijke plichten, voor zover deze betrekking hebben op het milieu en de bescherming daarvan
 • Uniforme en zeer vergaande verzekeringsdekking wereldwijd
 • Verzekering van rechtsvorderingen met privaatrechtelijke inhoud vanwege persoonlijke en materiële schade als gevolg van milieuschade
 • Vereenvoudiging en harmonisatie van bestaande milieuaansprakelijkheids- en milieuschadeverzekeringen
 • Significante vermindering van het aantal uitsluitingen
 • Geen dekkingsbeperking voor normaal gebruik
 • Geen verplichte bedrijfsstoringseis
 • Verzekering van eigen schade en grondwatervervuiling
 • Volledige, uniforme en zeer vergaande verzekering van producten en activiteiten na voltooiing van de werkzaamheden via de bedrijfs- en productaansprakelijkheid
 • Verzekering voor het vestigingsrisico: manifestatie
 • Verzekering voor producten en werkzaamheden: schadegebeurtenis
 • Dekkingsuitbreidingen voor opbrengstderving, transport, oude verontreinigingen en vuilstortplaatsen zijn mogelijk

 • Doelgroep: hoofdverzekeringsnemer met vestiging in de Benelux en vestigingen of filialen in het toepassingsgebied van de EU-milieuaansprakelijkheidsrichtlijn (2004/35/EG). Eventueel ook als mondiaal programma beschikbaar.

  Contact
  Simone te Kamp
  + 31 205043574
  + 31 625012467

.