Verzekeringen voor de energiesector

In het verlengde van de brand en bedrijfsschade verzekeringen biedt XL Catlin substantiële capaciteit en dekking voor de energie sector met een focus op de olie, gas, petrochemische en fijn-chemie industrie
Onze verzekeringsproducten dekken risico’s die kunnen optreden bij:

 • (Aard)gascompressorstations
 • (Petro)chemische installaties
 • Fijnchemie bedrijven
 • Vloeibaar-aardgasinstallaties (productie en overslag)
 • Installaties voor gasscheiding
 • Pijpleidingen
 • Raffinaderijen
 • Opslagtanks en terminals
 • Verdeelstations
 • (Warmte)Krachtcentrales


 • Contact
  Wouter Haak
  + 31 205043553
  Wouter.Haak@xlcatlin.com

.