Verzekering voor operationele risico's

De operationele risico's voor financiële instellingen nemen toe en de eisen voor regulering en kapitaal worden strenger. De omgang van operationele risico's is in veel bedrijven een van de belangrijkste thema's op de directie-agenda. Operationele risico’s kunnen immers de continuiteit van de onderneming bedreigen.

XL Catlin zorgt voor innovatieve oplossingen die operationele risico's beperken. Op deze manier ondersteunen wij onze klanten bij het inperken van de kapitaalrisico's en het zo eenvoudig mogelijk integreren van verzekeringsoplossingen in de modellering van de kapitaalbehoefte. U maakt daarmee zo veel mogelijk eigen kapitaal vrij die voor andere doeleinden aangewend kan worden.

Doelgroepen:

  • Banken
  • Vermogensbeheerders
  • Verzekeraars en herverzekeraars
  • Coöperatieve banken
  • Hypotheekbanken


Contact
Neale Stevenson
+44 2076214182
neale.stevenson@xlcatlin.com

.