Kidnap & Ransom

In het mondiale bedrijfsleven nemen de bedreigingen voor zowel personen als ondernemingen elke dag toe. Gevaarlijke situaties zijn moeilijk te voorzien. Wanneer deze plaatsvinden, is de meeste spoed geboden en professionele ondersteuning door specialisten noodzakelijk. De experts in het team ‘Ontvoering en chantage’ van XL Catlin zijn juist gespecialiseerd in deze uitzonderlijke toestanden. Zij ondersteunen personen en ondernemingen om zich daarop voor te bereiden. Overeenkomstig het risicoprofiel van de klant adviseren wij de passende verzekeringsdekking.

Wij werken hiervoor exclusief samen met de firma Terra Firma Risk Management LLP (Terra Firma). Wanneer er een crisissituatie ontstaat, staan de specialisten van Terra Firma de verzekeringnemer meteen ter beschikking. En dat is nog maar een van de vele elementen van ons dienstverleningspakket. Ook bieden wij onze klanten preventieve maatregelen aan, trainingen voor noodgevallen en de herziening van rampenplannen.

Contact
Sandrine Hogendoorn
+31 651895742
sandrine.hogendoorn@xlcatlin.com

 

.